Organi državnog nadzora u Podgorici

Centar savremene umjetnosti - Uprava

Organizacija izložbi, Organi državnog nadzora, Umjetničke izložbe, Galerije, Slike, posteri, reprodukcije, Područna jedinica Administracije grada

Uprava policije Danilovgrad

Organi državnog nadzora, Administracije, Područna jedinica Administracije grada

Državna revizorska institucija

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Komunalna policija Cetinje

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Crnogorski elektroprenosni sistem, uprava

Kablovska televizija, Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Državni nadzor u različitim sferama

Sportski objekti, uprava

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Tržnice i pijace, uprava

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Zavod Komanski most

Organi državnog nadzora, Javne organizacije, Administracije

Agencija za elektronske medije

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Agencija za zaštitu ličnih podataka

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Vođenje postupaka pred sudom, Državni nadzor u različitim sferama

Uprava policije

Organi državnog nadzora, Administracije gradova, Administracije, Područna jedinica Administracije grada

Uprava carina Crne Gore

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Državni nadzor u različitim sferama

Uprava za imovinu

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama
17592189766998, 17592192742866, 17592192742537, 17592192737735, 17592192624928, 17592192742496, 17592192737664, 17592187085875, 17592192737772, 17592195313474, 17592192737694, 17592192620640, 17592192620698, 17592192688574, 17592192897184, 17592189771407, 17592189771374, 17592192688428, 17592189729833, 17592195235349, 17592189766760, 17592192683690, 17592189767031, 17592189770843, 17592189764402, 17592192688032, 17592192688487, 17592189770913, 17592192625016, 17592189729958, 17592192897264, 17592192688372, 17592192802061, 17592189770814, 17592189771087, 17592189771189, 17592192787482, 17592189765109, 17592189771158, 17592189766966, 17592189729140, 17592189729720, 17592189729040, 17592189729605, 17592189771221, 17592189771299, 17592192897151, 17592189711462, 17592192896405, 17592192688312, 17592189771012, 17592192688766, 17592192688799, 17592192688838, 17592189770981, 17592189770781, 17592192688530, 17592189770950, 17592192688720, 17592189771120, 17592189771047, 17592192688609, 17592189767070, 17592192688645, 17592189767104, 17592189767144, 17592192804373, 17592192619855, 17592189770877, 17592192620580, 17592189771259
812
Ako ste pronašli Organi državnog nadzora, preporučujemo da pogledati naši drugi delovi. To će vam pomoći da pronađete robe i usluge po konkurentnim cenama u Podgorici