Instalirajte besplatni poslovni imenik
4geo radio offline na računari Windows PC, Linux i Mac

Državni nadzor u različitim sferama u Podgorici

Agencija za elektronske medije

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Vođenje postupaka pred sudom, Državni nadzor u različitim sferama

Calims, agencija za ljekove i medicinska sredstva

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Crnogorski elektroprenosni sistem, uprava

Kablovska televizija, Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Državni nadzor u različitim sferama

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Organi državnog nadzora, Administracije, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE

Organi državnog nadzora, Administracije, Područna jedinica Administracije grada, Državni nadzor u različitim sferama

Državna revizorska institucija

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Državni sekretar za politička pitanja

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Državni nadzor u različitim sferama

Izborna komisija glavnog grada

Organi državnog nadzora, Administracije, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Komisija za restituciju

Organi državnog nadzora, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Komunalna policija Cetinje

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Ljekarska komora Crne Gore

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Odeljenje za pripremu državne pomoći

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Parking servis Podgorica

Područna jedinica Administracije grada, Državni nadzor u različitim sferama

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Organizacija zaštite prirode, Područne jedinice Administracije oblasti, kraja, okruga, Državni nadzor u različitim sferama

Služba za odnose sa javnošću i protokol

Uprave federalnih službi, Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Sportski objekti, uprava

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama

Tržnice i pijace, uprava

Organi državnog nadzora, Područna jedinica Administracije grada, Inspekcije, Državni nadzor u različitim sferama
17592192742866, 17592192742537, 17592192737735, 17592192737772, 17592192897184, 17592189771407, 17592189771374, 17592195235349, 17592189766760, 17592192682099, 17592192688487, 17592189770913, 17592192897264, 17592192688372, 17592189770814, 17592192896280, 17592189729229, 17592189771221, 17592192897151, 17592192896405, 17592192688312, 17592192688766, 17592189770981, 17592189770781, 17592192688530, 17592189770950, 17592189771120, 17592189771047, 17592192688609, 17592192688645, 17592189770877, 17592189771259
589914
Ako ste pronašli Državni nadzor u različitim sferama, preporučujemo da pogledati naši drugi delovi. To će vam pomoći da pronađete robe i usluge po konkurentnim cenama u Podgorici