Izgradnja stambenih objekata u Podgorici

Thermo Block Montenegro

Izgradnja stambenih objekata, Građevinski materijali, Građevni blokovi, Izgradnja montažnih objekata, Građevinski radovi

Hidrocop, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Termoizolacioni radovi, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Montaža sistema za grijanje i snabdijevanj vodom

Lipa, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Vjesnik, građevinski materijal

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Kopring Pmc, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Izol Mont, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Termoizolacioni radovi

AD Romanija, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Montal DSD, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Alpine, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Bitermo Mng, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Arhi-Pro Montenegro, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

ETG grupa, projektovanje , inženjering,gradnja po principu “ključ u ruke”

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Dobijanje saglasnosti za izmjene plana, Samoregulatorna organizacija građevinskih radnika

Dragaš, limarija, bravarija

Ograde, Izgradnja stambenih objekata, Armatura za regulisanje protoka, Krovni radovi, Predmeti od metala

RAFLUX - MONT, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Renoviranje i zanatski radovi u prostorijama, Rekonstrukcija i generalni remont zgrada, Fasaderski radovi

CUTTER, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje

DIVAC INZENJERING, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

GORICA, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Investicioni fondovi, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje

GRADJEVINAR, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada
17592195302736, 17592195302432, 17592193335625, 17592187094212, 17592187111976, 17592189615094, 17592195302351, 17592189190480, 17592188316925, 17592189664176, 17592189148231, 17592189190518, 17592189191623, 17592192683653, 17592189608980, 17592189664127, 17592189663123, 17592189656757, 17592193335581, 17592189193975, 17592189608910, 17592189664079, 17592189664032, 17592189191758, 17592189190564, 17592195302927, 17592187078516, 17592195302772, 17592189146617, 17592195302806, 17592189162714, 17592189190913, 17592187046742, 17592195302889, 17592187079777, 17592189663953, 17592189608946, 17592189663837, 17592195302688, 17592189663769, 17592187080018, 17592189191048, 17592189664232, 17592189617407, 17592189663672, 17592189663420, 17592187080226, 17592189663376, 17592189663323, 17592189663271, 17592189663227, 17592189616578, 17592189130745, 17592187080264, 17592189191198, 17592203669834, 17592189662958, 17592189662910, 17592189191542, 17592195302848
210
Ako ste pronašli Izgradnja stambenih objekata, preporučujemo da pogledati naši drugi delovi. To će vam pomoći da pronađete robe i usluge po konkurentnim cenama u Podgorici