Instalirajte besplatni poslovni imenik
4geo radio offline na računari Windows PC, Linux i Mac

Izgradnja stambenih objekata u Podgorici

AD Romanija, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Alpine, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Arhi-Pro Montenegro, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Arso Milić, Građevinarstvo

Izgradnja stambenih objekata, Beton, rastvor, Predmeti od armiranog betona

Atlas centar, Građevinarstvo, Inženjering

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Izgradnja vikendica, Građevinski radovi

Bemax, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Beton, rastvor, Predmeti od armiranog betona, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje

Bitermo Mng, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Bombeton, zastupnik italijanske firme Oikos.Ggrađevinsko preduzeće,proizvodnja disperzija, fasadni materijal

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Fasaderski radovi, Izgradnja administrativnih zgrada, Fasadni materijali, konstrukcije

Business Center Čelebić, građevinarstvo

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Cijevna komerc, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Crnagoraput, putna infrastruktura

Izgradnja stambenih objekata, Oprema za izgradnju autoputeva, Izgradnja puteva, Rekonstrukcija puteva

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Dobijanje saglasnosti za izmjene plana, Samoregulatorna organizacija građevinskih radnika

CUTTER, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje

DIL COMMERCE, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

DIVAC INZENJERING, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

Dragaš, limarija, bravarija

Ograde, Izgradnja stambenih objekata, Armatura za regulisanje protoka, Krovni radovi, Predmeti od metala

Efen Izgradnja, građevinsko preduzeće

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

ENING, inženjering , projektovanje , izvođenje radova

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada

ETG grupa, projektovanje , inženjering,gradnja po principu “ključ u ruke”

Izgradnja stambenih objekata, Arhitektura, Projektovanje, Dizajn, Izgradnja zgrada/konstrukcija, Arhitektonsko-građevinsko projektovanje, Izgradnja administrativnih zgrada
17592195302736, 17592195302432, 17592193335625, 17592187094212, 17592187111976, 17592189615094, 17592195302351, 17592189190480, 17592188316925, 17592189664176, 17592189148231, 17592189190518, 17592189191623, 17592192683653, 17592189608980, 17592189664127, 17592189663123, 17592189656757, 17592193335581, 17592189193975, 17592189608910, 17592189664079, 17592189664032, 17592189191758, 17592189190564, 17592195302927, 17592187078516, 17592195302772, 17592189146617, 17592195302806, 17592189162714, 17592189190913, 17592187046742, 17592195302889, 17592187079777, 17592189663953, 17592189608946, 17592189663837, 17592195302688, 17592189663769, 17592187080018, 17592189191048, 17592189664232, 17592189617407, 17592189663672, 17592189663420, 17592187080226, 17592189663376, 17592189663323, 17592189663271, 17592189663227, 17592189616578, 17592189130745, 17592187080264, 17592189191198, 17592203669834, 17592189662958, 17592189662910, 17592189191542, 17592195302848
210
Ako ste pronašli Izgradnja stambenih objekata, preporučujemo da pogledati naši drugi delovi. To će vam pomoći da pronađete robe i usluge po konkurentnim cenama u Podgorici