Жилое здание

ул. Oktobarske revolucije, 100

Deponija, opštinska preduzeća

Вывоз мусора из города, Instrumenti za mjerenje komunalnih resursa, Prerada industrijskog otpada, Stambeno-komunalna služba
17592192896355
17592187862336